Příprava na maturitu

Příprava na maturitu je vedená rodilým mluvčím.

V kurzu je kladen důraz na konverzaci a mluvený projev. Studenti pod vedením rodilého mluvčího budou pracovat na tématech, které se objevují u maturitní zkoušky z francouzského jazyka na středních školách.

22,5 hodin/semestr - 1 x 90 min./týden

Kurz Den Vyučující
Příprava na maturitu pondělí Thomas Dougin

Přihlašovat se můžete elektronicky zde, případně si přihlášku stáhněte níže. Vyplněnou nám ji pošlete emailem na ostrava@alliancefrancaise.cz, nebo ji odevzdejte osobně na recepci AF.

Těšíme se brzy na viděnou!

Přihláška do kurzu

Word – 77 kb

Aktuální rozvrh

PDF – 195.8 kb