Služby, registrace a podmínky

MEDIATÉKA

 • Mediatéka AF Ostrava soustřeďující informační materiály (knihy, CD, DVD, časopisy, …), které se týkají současné Francie a frankofonních zemí, patří mezi nejdůležitější dokumentační centra v Moravskoslezském kraji.
 • Každý člen AF má možnost výpůjčky materiálů domů. Množství a doba výpůjčky se řídí Výpůjčním řádem, který je k nahlédnutí na recepci AF.
 • Požádat o prodloužení vypůjčeného materiálu (možnost jednoho prodloužení) anebo rezervaci požadovaného dokumentu lze osobně na recepci AF, telefonicky nebo emailem.
 • V případě ztráty zapůjčeného materiálu je student/člen povinen uhradit jeho plnou cenu a náklady spojené s objednáním a doručením nového materiálu.
 • Členská karta zároveň umožňuje zvýhodněné vstupné pro vybrané kulturní akce pořádané nebo podporované Alliance française Ostrava.

SLUŽBY

 • volný přístup pro všechny zájemce
 • pro členy – možnost zapůjčení některých dokumentů domů
 • informace o současné Francii
 • návštěvy škol (na základě objednání a rezervace)

ČLENSKÁ KARTA

 • 12 měsíců : 300 Kč ; 200 Kč (žáci-studenti-důchodci) ; zdarma (pro studenty Alliance française a učitele Alliance française) 

ČLENSTVÍ V AF

 • Dle stanov AF může být členem každý občan ČR na základě přihlášky a po zaplacení členského příspěvku (viz ceník). VH dne 05/12/2013 dále potvrdila možnost členství také pro cizince.
 • Členství začíná dnem podání přihlášky a zaplacením členského příspěvku a trvá 6 nebo 12 celých kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém byl členský příspěvek uhrazen.
 • Členy AF jsou automaticky všichni studenti zapsaní do kurzu AF. Členství platí do konce školního roku, ve kterém student uhradil minimálně 1. splátku ročního kurzovného (viz ceník).
 • Výše členských poplatků je uvedena v ceníku AF.
 • Práva a povinnosti členů AF jsou dány Stanovami AF Ostrava. Stanovy jsou k nahlédnutí na recepci AF.

PŮJČOVÁNÍ
Členská karta umožňuje vypůjčit si až 5 dokumentů :

Typ dokumentu/materiálu Max. počet Doba výpůjčky
Knihy 5 ks 4 týdny
CD 2 ks 2 týdny
DVD 2 ks 2 týdny
Časopisy/Komiksy 3 ks 2 týdny
 • Prodloužení (možnost jednoho prodloužení) a rezervace : na místě, telefonicky, prostřednictvím e-mailu ostrava@alliancefrancaise.cz
 • Po uplynutí vypůjční lhůty se Vám zaúčtuje penále ve výši 1,-Kč dokument/den.
 • V případě ztráty jste povinni uhradit plnou cenu materiálu a náklady spojené s objednáním a doručením nového materiálu.
 • Členská karta zároveň umožňuje zvýhodněný tarif pro vstupné na kulturní akce pořádané nebo podporované Alliance française Ostrava.
AF Všeobecné podmínky od 1.9.2015