Thomas Dougin

Thomas Dougin

Narodil jsem se v Paříži a vyrůstal v nádherném regionu Vexin.
Hodně jsem cestoval, abych ukojil svou zvědavost, touhu poznávat svět a jiná etnika, jiné kultury.
Vystudoval jsem historii a vzdělání jsem si doplnil o studium mezinárodních vztahů, neboť se rád účastním interkulturních výměn.
Nyní jsem šťastně zakotvil v Ostravě a objevuji tak srdce Evropy.

Netěší mne pouze povídat Vám o své zemi, svém jazyce a zprostředkovávat Vám to, co tvoří kouzlo a jedinečnost Francie, ale také se rád obohatím od Vás a o Vaše zážitky. Je potřeba stále konfrontovat své myšlení s druhými, jak napsal Michel de Montaigne: « limer et frotter sa cervelle à celle d’autrui ». S chutí tedy do toho.
L’Alliance française je přirozeným místem setkávání, kde se střetávají různé kultury a vzájemně se obohacují.

S nadšením Vás tedy očekávám v Alliance Française d’Ostrava ! Brzy na viděnou!