Krátká historie

V roce 1886, tedy necelé tři roky od založení Alliance française v Paříži, se otevírá pobočka Alliance française v Praze. Už roku 1887 má více než 254 členů, mezi kterými byli i budoucí českoslovenští prezidenti Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš.

Historie Alliance française Ostrava se začíná psát na počátku minulého století. Již ve dvacátých letech 20. století mezi osmdesáti francouzskými aliancemi mladé Československé republiky patřila Alliance française Ostrava k těm nejaktivnějším. Pořádala přednášky o odkazu velikánů francouzské literatury - např. Alfreda de Musseta, Anatola France, ale i besedy o aktuálních otázkách doby: bezdrátové telegrafii či rádiovém vysílání, životu na planetě Mars, přejezdu Sahary automobilem.

Citujme Huberta Beuve-Méry, tehdejšího ředitele Francouzského institutu v Praze a pozdějšího zakladatele deníku „Le Monde“: „Alliance française Ostrava má krásné sídlo, mnoho posluchačů, pestrý a atraktivní program.“ Slibný rozvoj a nadšení bohužel přerušila druhá světová válka.

Druhá světová válka a politický převrat v r. 1948

Německá okupace za druhé světové války a politický převrat v únoru 1948 znemožnily další rozvoj francouzského jazyka a kultury. Alliance française Ostrava, která byla krátce po válce obnovena, musela v roce 1948 přerušit svou činnost. V zemi orientované výhradně na východ byla francouzština více než čtyřicet let na okraji zájmu.

Rok 1991 ... a poté

Dva roky po „sametové revoluci“ se skupina nadšenců rozhodla s pomocí Francouzského velvyslanectví v Praze obnovit v Ostravě činnost Alliance française. Situace nebyla nijak ideální, více než čtyřicet let socialistického realismu udělalo z 0stravy extrémně znečištěné město dělníků, kde prakticky jedinou kulturou byla kultura uhlí, oceli a potu. Naštěstí touha to změnit byla velice silná.

Počátky Alliance française Ostrava byly opravdu skromné – malá pronajatá místnost s několika svazky francouzských knih přístupná veřejnosti jedno odpoledne v týdnu. Velice brzy začíná nabízet kurzy francouzštiny a pořádat všemožné kulturní akce. První Journées françaises v říjnu 1992 se setkaly s kladným ohlasem publika i médií v celém regionu. Od té doby Alliance française Ostrava pokračuje ve své činnosti založené na kladné motivaci všech členů a dobrovolné práci výboru. Alliance française se za šestnáct let již pětkrát stěhovala, aby mohla vyjít vstříc stále stoupajícímu zájmu o kurzy francouzštiny.
Od září 2007 sídlí Alliance Française Ostrava v ulici Na Hradbách v centru města. V budově o třech podlažích je celkem sedm učeben (jedna z nich je vybavena interaktivní tabulí), mediatéka, společenská místnost s kapacitou 50 návštěvníků, ve které se konají výstavy či přednášky.
V roce 2009 navštěvovalo kurzy francouzštiny více než 800 studentů – a to nejen v Ostravě, ale také v Opavě, kde se začalo vyučovat od září! Kulturní program, který nabízí to nejlepší z frankofonních zemí, má své věrné publikum. Francouzské kulturní dny, pořádané v říjnu, se brzy staly „Francouzským podzimem“ (v r. 2009 přišlo 4000 návštěvníků). Také Dny frankofonie v březnu a Svátek hudby v červnu jsou již pevně zakotveny v ostravské kulturní scéně. Alliance française Ostrava dále organizuje letní a zimní intenzivní kurzy francouzštiny, euroregionální soutěž ve zpěvu frankofonní písně, filmový klub. Přestože Alliance française Ostrava letos oslavila 20. narozeniny, nadšení a energie má tolik jako v jejich začátcích!