Výbor a zaměstnanci AF

V čele občanského sdružení Alliance Française Ostrava stojí správní výbor, složený z 11 členů, kteří jsou voleni Valnou hromadou vždy na dvouleté funkční období. Výbor se schází minimálně 4 krát ročně a rozhoduje o vnitřních záležitostech sdružení.

Alliance française zaměstnává frankofonního ředitele, kterému pomáhají tři zaměstnanci (zabývající se komunikací s návštěvníky, obsluhou mediatéky, přijímáním přihlášek do kurzů, přípravou kulturních akcí a zajištěním provozu celé budovy).

Výuku francouzštiny zajišťuje 9 vyučujících, mezi nimiž jsou rodilí mluvčí i čeští lektoři.