Představení zkoušek & Jak se připravit

Zkušební okruhy

DELF & DALF « Široká veřejnost »

Okruh je otevřen naprosto všem studentům jazyka, bez rozdílu věku. Zkoušky nejsou vzájemně návazné a uchazeč se může zapsat na zkoušku dle svého výběru a jazykové úrovně.

DELF « Junior »

Zkoušky jsou shodné s DELF « Široká veřejnost » (čtyři vzájemně nezávislé úrovně ; čtyři části hodnocené na každé úrovni zvlášť). Jediným rozdílem termínu je, že je rezervován školní mládeži a je tématicky této skupině uzpůsoben. Příslušný diplom je totožný s verzí diplomu pro širokou veřejnost

« Žákovský » DELF

Tato varianta zkoušek DELF je shodná s DELF « Junior ». Rozdílné je však místo konání zkoušky : Źákovský DELF se skládá ve školském zařízení, které má uzavřenou smlouvu s Francouzským velvyslanectvím a lokálním centrem zkoušek. Studenti se zapisují přímo ve škole, která nabízí zvýhodněné ceny jednotlivých zkoušek.
V Moravskoslezském a Olomouckém kraji lze Žákovský DELF složit v 7 školských zařízeních :