81-90


Psi nerodí kočky
Vysvětlení: Jaký otec, takový syn
Více méně užíváno jako přísloví, toto vyjádření znamená, že se významně dědí charakterové rysy i fyziognomické rysy po svých rodičích. Konečně psi nemohou v žádném případě porodit kočky. V severní Francii se používá regionální verze v dialektu.
"Un kien nfé pa un ka"“Lakovat”, balamutit někoho
Přesvědčit lživou, klamavou propagandou .
Toto slovní spojení se váže k období 1. světové války. Vojáci používali toto vyjádření pro lživou propagandu a na základě které pak zveřejňovali informace se zpožděním.