Konverzační kurz

Kurzy se soustředí na zlepšení jedné z jazykových dovedností.