Program Rok ve Franche Comté

Co je Rok ve Franche Comté ?

Čeští středoškoláci z Plzeňského kraje mohou odjet studovat na jeden školní rok na partnerskou střední školu do Francie. Bydlí zpravidla na internátu, víkendy tráví v hostitelských rodinách. Ve Francii studují ve 2. ročníku střední školy (classe de première), absolvují předměty se svými francouzskými spolužáky a jsou taktéž hodnoceni.

ROK VE FRANCII, to je unikátní možnost …

 • Vycestovat, poznat zemi a její kulturu
 • Zlepšit si francouzštinu a poznat francouzský vzdělávací systém
 • Získat zkušenost, osamostatnit se a naučit se zodpovědnosti
 • Navázat zajímavé kontakty se spolužáky, hostitelskými rodinami a profesory

1) Jak zjistíš, že se můžeš zúčastnit programu Rok ve Franche Comté ?

 • Tvá střední škola se nachází v regionu nebo ve městě, které je partnerské s francouzským regionem Franche Comté
 • Studuješ v 1. nebo 2. ročníku střední školy popř. v odpovídajících ročních víceletého gymnázia, jež je zařazeno do sítě škol MŠMT
 • Jsi občanem České republiky, resp. máš trvalý pobyt v České republice
 • Tvá francouzština je minimálně na úrovni A2 (podle Společného evropského referenčního rámce), ideálně potvrzená úspěšným složením jazykové zkoušky DELF
 • Studuješ další cizí jazyk (angličtina, němčina, španělština)
 • Chceš skutečně odjet, poznávat nové lidi a věci, zlepšit si jazyky
 • Jsi samostatná/ý, máš smysl pro zodpovědnost a umíš se adaptovat na nové prostředí
 • Jsi odhodlaná/ý dohánět učivo z české školy a tvá rodina tě v rozhodnutí podporuje (odkaz FAQ financovat Rok ve Francii)

Jaké zaměření tě láká nejvíce ?
Na střední škole ve Francii, v « classe de Première », máš na výběr ze tří odvětví:

 • L (littéraire)/ Humanitní
 • ES (économique et sociale)/ Ekonomická a společenskovědní
 • S (scientifique)/Přírodovědná

Už jsi se rozhodl/a zúčastnit se programu ? Tak se podívej na naší stránku Přihláška !

Nezapomeň si přečíst část FAQ a sledovat náš Facebook !