DELF a DALF, co to je ?

DELF a DALF, co to je ?

Alliance française de Plzeň je jedním ze sedmi center, v nichž je možno skládat zkoušky DELF / DALF.

  • DELF - Diplome d’études en langue française – Diplom studií francouzského jazyka
  • DALF - Diplome approfondi de la langue française – Diplom hlubšího studia francouzského jazyka

DELF a DALF jsou oficiální mezinárodní zkoušky z francouzštiny, které vydává francouzské ministerstvo školství. Zkoušky jsou připravovány v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, který definuje šest úrovní jazyka od začátečníků po zkušené mluvčí :

  • DELF : A1 – A2 – B1 – B2
  • DALF : C1 – C2

Diplomy jsou udělovány na základě úspěšného zvládnutí zkoušky, která se skládá se ze čtyř povinných částí : porozumění mluvenému slovu, čtenému textu, mluvený a písemný projev. Zájemce o zkoušku si může zvolit úroveň zkoušky dle své pokročilosti, není třeba skládat všechny úrovně postupně.

Jaké výhody diplomy přinášejí ?

Úspěšné složení zkoušek DELF & DALF vám umožní oficiálně prokázat vaši úroveň ovládnutí francouzštiny. Platnost diplomů je časově neomezená a jejich využití naleznete po celém světě. Oceníte jej při žádostech o zaměstnání či při vstupu na většinu francouzských či frankofonních univerzit.

Od 1.9. 2009 mohou žáci v rámci profilové maturitní zkoušky nahradit jednu zkoušku konanou v rámci profilové části maturitní zkoušky mezinárodně uznávaným certifikátem s tím, že škola požaduje tři zkoušky v rámci profilové části maturitní zkoušky.

Jaké existují typy DELF ?

Existuje více typů diplomů DELF, všechny však mají stejnou hodnotu - DELF Junior ani DELF Scolaire nejsou považovány za méně významné, na diplomu nenaleznete žádné označení.

DELF tout public – široká veřejnost

Je otevřený pro všechny zájemce bez rozdílu věku. Každý si může zvolit libovolnou úroveň dle svého uvážení.

DELF Junior

Je určen pro studenty mezi 12 a 17 lety, kteří chtějí získat své první osvědčení ještě na základní či střední škole. Výstupní diplom se neliší od toho pro širokou veřejnost, rozdíly jsou především ve slovní zásobě a v tématický okruzích, které jsou přizpůsobeny pro školní studenty. Testy se skládají v jazykových institucích.

DELF Scolaire – žákovský

Odpovídá svojí formou DELF Junior, ale s rozdílem, že studenti se přihlašují a skládají zkoušku na partnerské střední škole a jsou cenově zvýhodněni.