Dny Frankofonie 2022

Dvacátý březen se slaví jako Mezinárodní den frankofonie.
V rámci 23. ročníku Dnů frankofonie v České republice pro vás Alliance Française de Plzeň společně s dalšími partnery připravili program s cílem představit rozmanitost frankofonie : soutěže, debaty, čtení pro děti, promítání filmů, diktát pro žáky i veřejnost ad.

2.3. Rendez-vous français
https://bit.ly/3pmuKxy

8.3. L’heure du conte / Chvilka s pohádkou
https://bit.ly/3K0gnae

15.3. Dictée tout public round régional / Diktát pro veřejnost regionální kolo
https://bit.ly/3pqdPdw

16.3. Ciné-club
https://bit.ly/33Yg4xe

21.3. Dictée junior round régional / Diktát pro studenty regionální kolo
https://bit.ly/3BXTUrF

23.3. Raconte moi la Francophonie / Pohádka čtená online
https://bit.ly/33XmpJg

29.3. Dictée tout public round national / Diktát pro veřejnost celostátní kolo
30.3. Dictée junior round national / Dictée junior round national