Financování programu „Rok ve Franche-Comté“

Financování programu „Rok ve Franche-Comté“

Náklady na pobyt studenta ve Francii hradí rodiče studenta. Francouzský institut v Praze na tento studijní pobyt nenabízí žádná stipendia.

Roční náklady na studium lze vypočítat následovně (jedná se o orientační částky):

  • tzv. „frais d’internat“ (= ubytování v internátě školy a stravování ve školní jídelně 3x denně od pondělí do pátku: snídaně, obědy, večeře): 1.500,- až 1.700,- eur/ školní rok (září – červen)
  • víkendy v hostitelských rodinách: cca 50,- eur/ víkend
  • cestovní pojištění do zahraničí: cca 1.500,- až 2.500,- Kč/ školní rok
  • kapesné: cca 40,- eur/ měsíc

Dále je nutné započítat následující náklady:

  • doprava (na začátku a na konci školního roku a také během prázdnin v průběhu školního roku)
  • učebnice (zpravidla ale mají studenti možnost bezplatné zápůjčky od školy)

Tip: Žadatelé o podporu na financování části nákladů na studium ve Francii se mohou obrátit na zřizovatele školy, jejímiž jsou studenty. Někteří zřizovatelé (kraje, církve, soukromé osoby) poskytují v rámci své vzdělávací politiky granty studentům vyjíždějícím na zahraniční školu.

Tip: Také je možné se obrátit na neziskové organizace s žádostí o podporu.