Financování programu „Rok ve Francii“

Financování programu „Rok ve Francii“

Náklady na pobyt studenta ve Francii hradí rodiče studenta. Francouzský institut v Praze na tento studijní pobyt nenabízí žádná stipendia.

Takto zhruba vypadá roční rozpočet (jedná se o orientační částky) :

  • tzv. « frais d’internat » (= ubytování v internátě školy a stravování ve školní jídelně 3x denně od pondělí do pátku : snídaně, obědy, večeře) : 1.500 € až 2.000 €/školní rok (září – červen)
  • víkendy v hostitelských rodinách : cca 50 €/víkend (asi 1600 €/školní rok)
  • cestovní pojištění do zahraničí : cca 100 €/školní rok

Dále je nutné připočítat následující náklady :

  • doprava (na začátku a na konci školního roku a během prázdnin – 4 krát v průběhu školního roku)
  • kapesné : cca 40,- €/měsíc
  • učebnice (zpravidla ale mají studenti možnost bezplatné zápůjčky od školy)

Podpora ve financování :

Žadatelé o podporu na financování části nákladů na studium ve Francii se mohou obrátit na zřizovatele školy, jejímiž jsou studenty. Někteří zřizovatelé (kraje, církve, soukromé osoby) poskytují v rámci své vzdělávací politiky granty studentům vyjíždějícím na zahraniční školu.

Studenti z pražských škol mohou žádat o grant Nadační fond Cesta ke vzdělání.