Hostitelská rodina

Hostitelská rodina

Studenti mohou odjet studovat do Francie pouze v případě, je-li pro ně zajištěna hostitelská rodina na víkendy (o víkendech se internáty ve Francii zavírají a francouzští studenti odjíždějí domů k rodičům; zpátky na internát se vracejí zpravidla v neděli večer nebo v pondělí ráno).

Hostitelskou rodinu vybírá zpravidla lyceum; většinou se jedná o rodiny studentů školy nebo profesory lycea. Není pravidlem, že se jedná o jednu rodinu na celý školní rok (např. proto, že se rodina nemůže zavázat hostit studenta během celého roku), ale student může během studia vystřídat i více rodin (např. tím, že bude mít každý „trimestr“ jinou hostitelskou rodinu).

Před samotným dojezdem do Francie dostanou studenti kontakt na hostitelskou rodinu, se kterou by se měli co nejdříve spojit.

Je na rodičích studenta a francouzské hostitelské rodině, aby se mezi sebou domluvili:

  • o jakou konkrétní částku se bude jednat
  • jakým způsobem se bude tato částka hradit (zda v hotovosti, nebo bankovní převodem)
  • v kolika splátkách (např. každý týden, každý měsíc nebo čtvrtletně)

Materiály pro hostitelské rodiny:

  • Charta pro hostitelské rodiny
  • Doporučení hostitelským rodinám
  • Smlouva
  • Přenesení zodpovědnosti rodičů/zákonných zástupců
  • Přenesení zodpovědnosti rodičů/zákonných zástupců