Hostitelská rodina

Hostitelská rodina

Hostitelská rodina si studenta bere na víkendy (mimo školní prázdniny) respektive v době, kdy je zavřený internát.

Hostitelskou rodinu vybírá zpravidla lyceum ; většinou se jedná o rodiny studentů školy nebo profesory lycea. Není pravidlem, že se jedná o jednu rodinu na celý školní rok (např. proto, že se rodina nemůže zavázat hostit studenta během celého roku), ale student může během studia vystřídat i více rodin (např. tím, že bude mít každý « trimestr » jinou hostitelskou rodinu).

Čeští studenti se vracejí domů během školních prázdnin (podzimní « dušičkové » prázdniny, vánoční prázdniny, zimní prázdniny, jarní prázdniny).

Před samotným dojezdem do Francie dostanou studenti kontakt na hostitelskou rodinu, se kterou by se měli co nejdříve spojit.

Náklady na pobyt v hostitelské rodině :

Náklady na pobyt v hostitelské rodině představují zpravidla částku 50,- eur za víkend. Konkrétní částka záleží na lokalitě a na tom, zda lyceum např. požádá o zprostředkování hostitelských rodin místní agenturu (v tomto případě může být cena i mírně vyšší).

Je na rodičích studenta a francouzské hostitelské rodině, aby se mezi sebou domluvili :

  • o jakou konkrétní částku se bude jednat
  • jakým způsobem se bude tato částka hradit (zda v hotovosti, nebo bankovní převodem)
  • v kolika splátkách (např. každý týden, každý měsíc nebo čtvrtletně)