Hostitelská rodina

Hostitelská rodina

Studenti mohou odjet studovat do Francie pouze v případě, je-li pro ně zajištěna hostitelská rodina na víkendy (o víkendech se internáty ve Francii zavírají a francouzští studenti odjíždějí domů k rodičům ; zpátky na internát se vracejí zpravidla v neděli večer nebo v pondělí ráno).

Hostitelskou rodinu vybírá zpravidla lyceum ; většinou se jedná o rodiny studentů školy nebo profesory lycea. Není pravidlem, že se jedná o jednu rodinu na celý školní rok (např. proto, že se rodina nemůže zavázat hostit studenta během celého roku), ale student může během studia vystřídat i více rodin (např. tím, že bude mít každý « trimestr » jinou hostitelskou rodinu).

Před samotným dojezdem do Francie dostanou studenti kontakt na hostitelskou rodinu, se kterou by se měli co nejdříve spojit.

Je na rodičích studenta a francouzské hostitelské rodině, aby se mezi sebou domluvili :

  • o jakou konkrétní částku se bude jednat
  • jakým způsobem se bude tato částka hradit (zda v hotovosti, nebo bankovní převodem)
  • v kolika splátkách (např. každý týden, každý měsíc nebo čtvrtletně)

Materiály pro hostitelské rodiny :

  • Charta pro hostitelské rodiny
  • Doporučení hostitelským rodinám
  • Smlouva
  • Přenesení zodpovědnosti rodičů/zákonných zástupců
  • Přenesení zodpovědnosti rodičů/zákonných zástupců