Jak se zapsat ke zkoušce DELF/DALF

Zápisy ke zkouškám DELF probíhají od 17.- 28. 02.2020
Samotné zkoušky se budou odehrávat v termínu od 23.- 26.03.2020.

Zápis je možné provést v době, kdy probíhají zápisy osobně na recepci AF, nám. Republiky 12 (2.patro).

Otevírací doba:
pondělí - čtvrtek: 13.00 - 19.00

Dále je možné se zapsat zasláním elektronické přihlášky na adresu: af@afplzen.cz

DELF/ DALF

formulaire_d_inscription_delf_dalf_2020-afplzen-2.pdf

PDF – 648.5 kb

Po odeslání elektronické přihlášky od nás obržíte potvrzení o přijetí přihlášky, variabilní symbol a částku, kterou je třeba zaslat na účet 49 34 361 / 0100. Variabilní symbol: 22018

Způsoby úhrady poplatku za zkoušky:
hotovosti - na recepci AF
bankovním převodem - v případě úhrady bankovním převodem je nutné do 3 pracovních dnů od potvrzení přijetí přihlášky doručit na AF (osobně, mailem, poštou) potvrzení o úhradě vydané bankou. V opačném případě bude Vaše přihláška považována za neplatnou.

Po zapsání a úhradě ceny zkoušky:
Po uhrazení poplatku za zkoušky obdržíte mailem pozvánku ke zkoušce (convocation), která bude obsahovat přesné časové údaje o konání písemné i ústní části zkoušky a číslo, pod kterým budete vedeni během zkoušky této i případné další. S pozvánkou a občanským průkazem se dostavte na AF v den konání zkoušky.

Pozor: zkontrolujte prosím veškeré vaše osobní údaje uvedené v pozvánce, po vystavení diplomu je již nebude možné změnit. V případě chybných údajů kontaktujte prosím kancelář AF v den zkoušky.

CENY

DELF DALF TOUT PUBLIC

{{}} Ceny pro naše studenty* Ceny pro veřejnost
DELF A1,DELF A2 1 200,- Kč 1 400,- Kč
DELF B1,DELF B2 2 200,- Kč 2 400,- Kč
DALF C1, DALF C2 3 200,- Kč 3 400,- Kč

*Zvýhodněný tarif mohou uplatnit studenti Francouzského institutu v Praze a Francouzských aliancí v České republice v rámci skupinových nebo individuálních kurzů ve školním roce 2017/2018.

DELF SCOLAIRE a JUNIOR (žákovský DELF)

DELF A1, A2 850,- Kč
DELF B1 1 450,- Kč
DELF B2 1 500,- Kč