Jak se zapsat ke zkoušce Delf-Dalf

Jak se zapsat ke zkoušce DELF/DALF

Zápisy ke zkouškám DELF Scolaire probíhají od 1- 29.10.2021
Samotné zkoušky se budou odehrávat v termínu od 23.- 26.11.2021.

Zápis je možné provést v době, kdy probíhají zápisy osobně na recepci AF, nám. Republiky 12 (2.patro).

Otevírací doba :
pondělí - čtvrtek : 13.00 - 19.00

Dále je možné se zapsat zasláním elektronické přihlášky na adresu : af@afplzen.cz

DELF/ DALF

formulaire_d_inscription_delf_dalf_2021-afplzen-2.pdf

PDF – 106.5 ko

Po odeslání elektronické přihlášky od nás obržíte potvrzení o přijetí přihlášky, variabilní symbol a částku, kterou je třeba zaslat na účet 49 34 361 / 0100. Variabilní symbol : 22021

Způsoby úhrady poplatku za zkoušky :
hotovosti - na recepci AF
bankovním převodem - v případě úhrady bankovním převodem je nutné do 3 pracovních dnů od potvrzení přijetí přihlášky doručit na AF (osobně, mailem, poštou) potvrzení o úhradě vydané bankou. V opačném případě bude Vaše přihláška považována za neplatnou.

Po zapsání a úhradě ceny zkoušky :
Po uhrazení poplatku za zkoušky obdržíte mailem pozvánku ke zkoušce (convocation), která bude obsahovat přesné časové údaje o konání písemné i ústní části zkoušky a číslo, pod kterým budete vedeni během zkoušky této i případné další. S pozvánkou a občanským průkazem se dostavte na AF v den konání zkoušky.

Pozor : zkontrolujte prosím veškeré vaše osobní údaje uvedené v pozvánce, po vystavení diplomu je již nebude možné změnit. V případě chybných údajů kontaktujte prosím kancelář AF v den zkoušky.