Prezentace

Kdo jsme ?


Francouzská aliance v Plzni je nezisková organizace zřizovaná podle místního práva, která byla vytvořena v roce 1990 českými občany, ktěří si přáli vytvořit pouto mezi jejich a francouzskou kulturou. Aliance je řízena představenstvem složeným z osobností české občanské společnosti na dobrovolné bázi.

Historicky spadá do celosvětové sítě více než 800-ti alliancí.

1. Cíle Francouzské aliance v Plzni

• šířit francouzský jazyk v Západních Čechách díky kvalitnímu vyučování a mnohým kulturním akcím přístupným široké veřejnosti
• sdružovat všechny, kteří si přejí prohloubit své jazykové znalosti, sdílet své myšlenky a francouzskou kulturu
• rozvíjet kulturní a jazykové výměny podporující vztahy mezi Francií a Českou republikou ve všech odvětvích, především ve školství a v uměleckém prostředí
.

Francouzská aliance v Plzni nabízí :
• kurzy francouzštiny uznávané pro svou kvalitu a zajištěné kvalifikovanými českými i francouzskými lektory,
• přípravy na zkoušky k francouzskému diplomu (DELF/DALF),
• spoustu studijních materiálů v naší knihovně (knížky pro všechny úrovně, jak pro děti, tak pro dospělé),
• organizaci kulturních a vzdělávacích akcí během celého roku,
• diskuzní kroužky pořádané každý týden francouzským rodilým mluvčím k procvičování francouzštiny zdarma,
• studijní výměný pobyt pro střední školy ve spolupráci s Plzeňským krajem, který každoročně umožňuje desítce místním studentům vyjet na jeden školní rok do Francie.

Nadace francouzských aliancí

Všechny Francouzské aliance, bez ohledu na to, ve které zemi sídlí, spadají pod Nadaci francouzských aliancí, která byla založena v roce 2007 a sídlí v Paříži.

Nadace francouzských aliancí přebrala historickou roli Francouzské aliance v Paříži a zajišťuje koordinaci této celosvětové sítě. Spolupracuje s ministerstvem evropských a zahraničních věcí v rámci každoročně obnovované dohody a po boku francouzských kulturních institutů v zahraničí se aktivně účastní francouzské vládní politiky jazykové a kulturní spolupráce.

Nadace schvaluje projekty na zřízení nových poboček, kterým poté, co schválí jejich stanovy, udělí označení „Francouzská aliance“ („Alliance française“). Každá pobočka je poté v souladu s místním právem zaregistrována jako sdružení v hostitelské zemi.