Kurzy obecné francouzštiny.

Termíny kurzů :

  • První trimestr 2021/2022 : od 20.9.2021 do 10.12.2021
  • Druhý trimestr 2021/2022 : od 3.1.2022 do 25.3.2022
  • Třetí trimestr 2021/2022 : od 4.4.2022 do 24.6.2022

Kurzy pro všechny jazykové úrovně od úplného začátečníka až po úroveň rodilého mluvčího (C1-C2).

Konání kurzů :

Délka výuky : 1 x 90 min. týdně po dobu 12 týdnů

Cena

Jazykové kurzy obecné francouzštiny rozvíjí všechny jazykové dovednosti studentů, tzn. čtení, psaní, poslech a mluvený projev.
V kurzech vyučují čeští nebo zahraniční lektoři – rodilí mluvčí, a to v závislosti na jazykové úrovni konkrétního kurzu. Jazykové kurzy obecné francouzštiny probíhají 1x týdně 90 minut ve skupině 4 - 8 studentů.
Při výuce používáme učebnice řady Edito a Alter Ego.
Pokud neznáte svou jazykovou úroveň, doporučujeme vám vyplnit rozřazující test. Zeptejte se nás : af@afplzen.cz

Přihláška on-line !