Prezentace

Naši partneři

Institucionální partneři Francouzské aliance v Plzni

Francouzská aliance Plzeň rozvíjí úzké vazby s českými místními činiteli a s některými francouzskými institucemi mezi které patří :

  • Plzeňský kraj
  • Město Plzeň
  • UMO Plzeň3
  • UMO Plzeň2
  • Francouzské velvyslanectví v České republice
  • Francouzský institut v Praze

Během celého roku Francouzská aliance v Plzni rovněž úzce spolupracuje s kulturními a vzdělávacími institucemi města Plzně a Plzeňského kraje (sociokulturní centra, školní a univerzitní zařízení, atd.), s místními soukromými podniky, tak jako se zahraničními ambasádami a dalšími veřejnými organizacemi.

Naše partnerské společnosti

  • Euroserum
  • Safran Cabin CZ s.r.o.
  • Lactalis