Naši partneři

Naši partneři

Institucionální partneři Alliance Française de Plzeň

Alliance Française de Plzeň rozvíjí úzké vazby s českými místními činiteli a s některými francouzskými institucemi, mezi které patří :

  • Francouzský institut v Praze
  • Francouzské velvyslanectví v České republice
  • Město Plzeň
  • UMO Plzeň3
  • Oxford Bookshop

Během celého roku Alliance Française de Plzeň rovněž úzce spolupracuje s kulturními a vzdělávacími institucemi města Plzně a Plzeňského kraje (sociokulturní centra, školní a univerzitní zařízení atd.), s místními soukromými podniky, tak jako se zahraničními ambasádami a dalšími veřejnými organizacemi.