Návrat do ČR a prázdniny

Návrat do ČR a prázdniny

Čeští studenti se mohou vrátit do České republiky během školních prázdnin na Dušičky, Vánoce, zimní a jarní prázdniny.