Návrat do ČR a prázdniny

Návrat do ČR a prázdniny

Čeští studenti se mohou vrátit do České republiky během školních prázdnin na Dušičky, Vánoce, zimní a jarní prázdniny.

Prázdniny na Dušičky : 20/10/2018 až 05/11/2018
Vánoční prázdniny : 22/12/2018 až 07/01/2019
Zimní prázdniny : 16/02/2019 až 04/03/2019
Jarní prázdniny : 13/04/2019 až 29/04/2019