Přihláška „Rok ve Franche-Comté“ 2022-2023

Přihláška „Rok ve Franche-Comté“ 2022-2023

Časový harmonogram

 • 3. ledna 2022 : začátek přihlašování
 • 28. února 2022 : konec přihlašování
 • březen 2022 : studium přihlášek + příprava pohovorů
 • březen/duben 2022 : individuální pohovory
 • 30. dubna 2022 : výsledky pohovorů
 • 10. června 2022 : potvrzení výsledků a přidělení hostitelské školy
 • červen 2022 : setkání v Praze (datum bude upřesněno)y

PŘIHLÁŠKA, několik kroků
1) Rozhodl/a ses zažít tento program ? Pokud jsi rozhodnutý/á, že chceš náš program zkusit, pošli nám nejpozději 28. února 2022 přihlášku obsahující následující dokumenty :

→ E-mailem (ve formátu pdf) nebo poštou :

 • Přihlašovací formulář
 • Motivační dopis ve francouzštině
 • Hodnotící formulář (vyplňuje škola)
 • Potvrzení od lékaře (vydá lékař)
 • Informovaný souhlas zákonných zástupců (vyplňují rodiče)

→ Pouze e-mailem (ve formátu pdf) :

 • Kopie vysvědčení za školní rok 2020/2021 a kopie vysvědčení za 1. pololetí 2021/2022
 • Kopie diplomu nebo osvědčení o úspěšném složení zkoušky DELF (minimální úroveň A2) / potvrzení o zapsání na zkoušku DELF Junior

Kontakt :
Anna Šperlová
náměstí Republiky 12, 30100 Plzeň
Tel : 377 237 358
E-mail : direction.plzen@alliancefrancaise.cz

2) Pohovor

Výběr provádí česko-francouzská komise s každým uchazečem zvlášť. Na pohovoru jsou také přítomni rodiče studenta (pro každý případ, že by nemluvili francouzsky, je zajištěn překlad z/do češtiny). Celý pohovor trvá cca 45 minut.

Komise hodnotí u každého uchazeče úroveň jeho francouzštiny a schopnost zvládnout studium ve Francii (samostatnost, smysl pro odpovědnost, psychickou vyzrálost atd.). Komise také přihlíží ke školnímu prospěchu studenta.

Po skončení pohovoru komise oznámí, zda má uchazeč předpoklady ke studiu a zda bude jeho přihláška postoupena k dalšímu vyřízení, či nikoli.

3) Máš to v kapse !
Byl jsi vybrán/a do programu Rok ve Franche-Comté 2022/2023 ? Bravo !
Od měsíce června znáš výsledky a máš tedy celé léto na přípravu tvého odjezdu. První školní den ve Francii je v pondělí 1.září 2020. Pošleme ti všechny potřebné dokumenty, které se týkají tvé střední školy, tvého ubytování, tvé hostitelské rodiny a kalendář celého školního roku.

Setkání v Alliance Francaise de Plzeň
Na konci června tě pozveme na schůzku, aby si mohl/a potkat další studenty, kteří se programu zúčastní a studenty, ktěří se programu zúčastnili rok před tebou a rádi se s tebou podělí o své zkušenosti ! Budeš mít také přípravný kurz pro tvůj pobyt ve Francii. Tví rodiče jsou také vítáni.