Přihláška na DELF, DALF

Přihláška na DELF, DALF

Přihláška na DELF, DALF
  • Zápisy ke zkouškám Březen - DELF Junior probíhají 30.1.2023 - 24.2.2023
  • Samotné zkoušky se budou odehrávat v termínu 28.-31.3.2023

Je možné provést v době, kdy probíhají zápisy osobně na recepci AF, nám. Republiky 12 (2.patro).

Otevírací doba
PONDĚLÍ 15:00 - 19:00
ÚTERÝ zavřeno
STŘEDA 10:00 - 12:00 a 16:00 - 19:00
ČTVRTEK 15:00 - 19:00
PÁTEK zavřeno

Způsoby úhrady poplatku za zkoušky:

- v hotovosti (na recepci AF)
- bankovním převodem (4934361/0100) - v případě úhrady bankovním převodem je nutné do 3 pracovních dnů od vyplnění přihlášky uhradit platbu na účet . V opačném případě bude Vaše přihláška považována za neplatnou.

Po zapsání a úhradě ceny zkoušky:

Po uhrazení poplatku za zkoušky obdržíte mailem pozvánku ke zkoušce (convocation), která bude obsahovat přesné časové údaje o konání písemné i ústní části zkoušky a číslo, pod kterým budete vedeni během zkoušky této i případné další. S pozvánkou a občanským průkazem se dostavte na AF v den konání zkoušky. V případě Delf scolaire budete zkoušku konat v prostorách jednoho z našich dvou spolupracujících gymnázií: Příbram a Církevní Gymnázium v Plzni.

Pozor: zkontrolujte prosím veškeré vaše osobní údaje uvedené v pozvánce, po vystavení diplomu je již nebude možné změnit. V případě chybných údajů kontaktujte prosím kancelář AF v den zkoušky.