Přípravné kurzy na DELF a DALF

Termíny kurzů (první trimestr 2019) : od 18.11.2019 do 27.1.2020 (zápisy od 1.8.2019)

Naše kurzy přípravné kurzy na zkoušky DELF-DALF jsou vedeny rodilým mluvčím.

Konání kurzů :

Délka výuky : 1 x 90min. týdně v průběhu 8ti týdnů

Cena : 1990,- Kč / 1700,- Kč

Přípravné kurzy na DELF B1
Kurz DELF B1 je určen pro studenty mírně pokročilé až pokročilé úrovně (přibližně 200 až 300 hodin francouzštiny), kteří se chtějí připravit na zkoušku B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Zkouška zahrnuje schopnosti :

 • Porozumět nahrávkám v délce 6 minut ;
 • Porozumět obecně zaměřeným textům ;
 • Písemně vyjádřit osobní postoj k obecnému tématu ;
 • Ústně vyjádřit svůj názor na základě krátkého textu.

Přípravné kurzy na DELF B2
Kurz DELF B2 je určen studentům pokročilé úrovně (400 hodin francouzštiny), kteří se chtějí připravit na zkoušku B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Zkouška zahrnuje schopnosti :

 • Porozumět nahrávkám v délce 7 až 8 minut ;
 • Porozumět informativním textům (článkům, zprávám…) a argumentaci ;
 • Písemně pojednat o svých zájmech ;
 • Ústně argumentovat, vyjádřit vlastní mínění na základě krátkého textu.

Přípravné kurzy DALF C1
Kurz DALF C1 je určen studentům velmi pokročilé úrovně (600 hodin francouzštiny), kteří se chtějí připravit na zkoušku C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Zkouška zahrnuje schopnosti :

 • Porozumět nahrávkám z rádia v délce 10 minut ;
 • Porozumět novinovým článkům, schopnost napsat argumentovanou esej ;
 • Napsat syntézu na základě dvou nebo tří původních dokumentů ;
 • Bez problémů komunikovat na základě několika textů.

Důležitá připomínka : pro přihlášení ke zkoušce není nutné absolvovat přípravný kurz, nicméně jeho absolvování je pro úspěšné složení zkoušky velmi přínosné.

Přihlásíte online !