Ubytování a stravování

Ubytování a stravování

Ubytování českých studentů je zajištěno v internátě školy od pondělí do pátku. Jestliže se výuka koná také v sobotu, studenti zůstávají ubytováni na internátě z pátku na sobotu. Internáty jsou součástí školního kampusu.

Některé internáty umožňují studentům příjezd po víkendu již v neděli večer.

Studenti bydlí ve dvou až čtyřlůžkových pokojích (zvlášť chlapci a zvlášť dívky).

Rodiče studentů hradí režijní náklady na internát, tzv. « frais d’internat » (tj. ubytování a stravování ve školní jídelně). Tyto náklady se pohybují v rozmezí 1.500 € až 2.000 € za celý školní rok. Platby se provádějí ve třech fakturách (poměrná částka za každý trimestr zvlášť) formou bezhotovostní mezinárodní platby (SEPA).

V průběhu školního roku zasílá lyceum rodičům studentů celkem 3 faktury :

  • v průběhu měsíce září : faktura za 1. trimestr (září-prosinec)
  • v průběhu měsíce ledna : faktura za 2. trimestr (leden-březen)v průběhu měsíce dubna : faktura za 3. trimestr (duben-červen)

Během víkendů (mimo školní prázdniny) bydlí většina studentů u francouzských hostitelských rodin.

Kde se studenti stravují ?

Čeští štředoškoláci mají zajištěné snídaně, obědy a večeře ve školní jídelně. Poplatek za stravu je zahrnut v tzv. « frais d’internat » (viz výše). Během víkendů se studenti stravují ve svých hostitelských rodinách, což je velmi dobrá příležitost k poznání francouzského stolování i k ochutnání místních specialit.