Tým AF de Plzeň

Výbor Alliance Française de Plzeň

Prezidentem Alliance Française de Plzeň je od dubna roku 2019 pan Petr Šimon.

Prezident je volen do čela Výboru Alliance Française de Plzeň, který se skládá ze šesti členů.
Tento výbor je zapojen do chodu Alliance.

Viceprezidenty výboru jsou paní Milena Opatrná a pan Ondřej Ženíšek.
Ostatními členy výboru jsou: pan Pierre Hecquet, paní Hana Zemenová, Jana Komišová a paní Silvie Payen.

Ředitelkou Alliance je v současné době paní Jana Kozlová, která má na starosti správní řízení a vedení Alliance stejně jako organizaci kulturních projektů.