Prezentace

Výbor Alliance française de Plzeň

Prezidentem Francouzské Aliance v Plzni je od května roku 2014 pan Ondřej Ženíšek.
Prezident je volen do čela Výboru Francouzské Aliance, který se skládá ze sedmi členů.
Tento výbor je zapojen do chodu Aliance.
Prvním viceprezidentem výboru je pan Jaroslav Lobkowicz.
Druhým viceprezidentem výboru je pan Petr Šimon.
Ostatními členy výboru jsou : pan Dušan Kopřiva, paní Hana Lukešová, paní Alice Trefná a paní Silvie Payen.

Ředitelem Aliance je v současné době pan Fredy Tabourin, který má na starosti správní řízení a vedení Aliance stejně tak jako organizaci kulturních projektů. Paní Veronika Hájíčková zastává místo asistentky ředitele.