Prezentace

Výbor Alliance française de Plzeň

Prezidentem Francouzské Aliance v Plzni je od dubna roku 2019 pan Petr Šimon.
Prezident je volen do čela Výboru Francouzské Aliance, který se skládá ze sedmi členů.
Tento výbor je zapojen do chodu Aliance.
Viceprezidentem výboru je pan Ondřej Ženíšek.
Ostatními členy výboru jsou : pan Dušan Kopřiva, pan Patrice Marchal, paní Eliška Fajtová, paní Milena Opatrná, a paní Silvie Payen.

Ředitelem Aliance je v současné době pan Rémy Fournier, který má na starosti správní řízení a vedení Aliance stejně tak jako organizaci kulturních projektů. Slečna Klára Mikulášová zastává místo asistentky ředitele.