Výsledky

Výsledky

Výsledky zkoušek DELF a DALF

K identifikaci uchazeče je nutné znát číslo uchazeče (n° candidat).

2022

ZkouškaZkouškové obdobíVýsledky
Delf scolaire listopad 2022 stáhnout výsledky

PŘEČTĚTE SI PROSÍM NÍŽE UVEDENÉ INFORMACE OHLEDNĚ VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK

Zveřejněné výsledky jsou pouze informací o tom, zda uchazeč zkoušku úspěšně vykonal („admis“) či zda zkoušku nevykonal („non admis“ resp. „éliminé“) resp. zda se ke zkoušce nedostavil („absent“).

Konkrétní bodové ohodnocení v jednotlivých částech zkoušky (poslech, čtení s porozuměním, písemná práce, ústní zkouška) je možné zjistit na požádání, a to zasláním dotazu na direction.plzen@alliancefrancaise.cz.

Uchazeči, kteří úspěšně vykonali zkoušku, mohou zaslat písemně na e-mail direction.plzen@alliancefrancaise.cz žádost o vystavení Attestation de réussite (pozor, toto osvědčení nenahrazuje oficiální diplom francouzského ministerstva školství.

Oficiální diplomy budou k dispozici cca 2 měsíce po zveřejnění výsledku ze zkoušky.

Uchazeči mají možnost nahlédnout do vypracování své zkoušky, a to po dobu 12 měsíců po zveřejnění výsledků zkoušky. Po této lhůtě je vypracování zkoušky skartováno. Kopie se nearchivují. Konzultaci je nutné domluvit předem na konkrétní den a hodinu. Je nutná osobní přítomnost uchazeče v sídle Alliance Française Plzeň. Kopie zkoušek se neposkytují.

Výsledky ze zkoušek jsou definitivní a nelze se proti nim odvolat.