Zdraví a pojištění

Zdraví a pojištění

Každá střední škola ve Francii má vlastní ošetřovnu (fr. infirmerie) pro případ, kdyby se studentům udělalo během dne nevolno nebo se zranili.

V případě zdravotních problémů se tedy o studenta postará kvalifikovaný ošetřující personál, vyžaduje-li to zdravotní stav studenta, je přivolán školní lékař. V případě nutné hospitalizace či jiných zákroků je vyžadován u nezletilého studenta také souhlas jeho rodičů.

Před odjezdem do Francie jsou studenti povinni předložit Francouzskému institutu v Praze kopii pojistné smlouvy, která potvrzuje, že jim bylo sjednáno na celou dobu jejich pobytu v zahraničí cestovní pojištění, a to v následujícím rozsahu :

  • léčebné výlohy vč. Hospitalizace
  • repatriace
  • trvalé následky úrazu a smrt úrazem
  • odpovědnost za škodu

Jako doplňkové pojištění lze také sjednat např. pojištění zavazadel, pojištění osobních dokladů apod.