Co jsou to zkoušky DELF a DALF?

DELF a DALF jsou oficiální mezinárodní zkoušky z francouzského jazyka. Garantem kvality těchto zkoušek je Ministerstvo školství Francouzské republiky. Jedním z osmi akreditovaných míst pro konání těchto zkoušek v České republice je také Alliance Française v Brně.

DELF - Diplôme d’études en langue française
DALF - Diplôme approfondi de langue française

Ke shlédnutí:

Zkoušky jsou koncipovány v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERRJ), který definuje tři úrovně užívání jazyka: od uživatelů základů jazyka (A1-A2) přes samostatné uživatele (B1-B2) až po zkušené uživatele (C1-C2):

DELF: A1 – A2 – B1 – B2
DALF: C1 – C2

Diplomy jsou udělovány na základě úspěšného vykonání zkoušky v příslušné úrovni. Každá zkouška obsahuje čtyři kompetence:

 • poslech
 • porozumění psanému textu
 • vlastní písemný projev
 • ústní projev

Zájemce o zkoušku si může zvolit úroveň zkoušky dle své pokročilosti, není třeba skládat všechny úrovně postupně.

Jaké výhody diplomy přinášejí?

Úspěšné složení zkoušek DELF a DALF vám umožní oficiálně prokázat vaši úroveň ovládnutí francouzštiny. Platnost diplomů je časově neomezená a jejich využití naleznete po celém světě. Oceníte jej při žádostech o zaměstnání či při vstupu na většinu francouzských či frankofonních univerzit.

Od 1. 9. 2015 mohou žáci v rámci profilové části maturitní zkoušky nahradit jednu povinnou zkoušku mezinárodně uznávaným certifikátem (minim. v úrovni B1), koná-li žák v rámci profilové části maturitní zkoušky tři povinné zkoušky.

Jaké existují typy diplomů DELF?

Existuje více typů diplomů DELF, všechny však mají stejnou hodnotu - DELF Junior ani DELF Scolaire nejsou považovány za méně významné, na diplomu nenaleznete žádné označení. V Alliance Française Brno umožňujeme složit celkem 4 druhy zkoušky DELF.

DELF tout public – široká veřejnost
Je určen pro všechny zájemce bez rozdílu věku. Každý si může zvolit libovolnou úroveň dle svého uvážení.

DELF Junior
Je určen pro studenty mezi 12 a 17 lety, kteří chtějí získat své první osvědčení ještě na základní či střední škole. Výstupní diplom se neliší od toho pro širokou veřejnost, rozdíly jsou především ve slovní zásobě a v tématický okruzích, které jsou přizpůsobeny pro školní publikum. Testy se skládají v akreditovaných zkušebních centrech (v Brně v Alliance Française).

DELF Scolaire – žákovský
Odpovídá svojí formou DELF Junior, ale s tím rozdílem, že studenti se přihlašují a skládají zkoušku na partnerské střední škole.

DELF Pro - profesní
Je určen především pro ty, kdo chtějí svůj diplom uplatnit v zaměstnání a prokázat jím svoji schopnost integrace v zaměstání, vykonávat úkoly, zapojovat se a spolupracovat na projektech ve frankofonním prostředí. Testy jsou tématicky zaměřeny na situace v běžném pracovním životě.

Ceník zkoušek v roce 2018

DELF-DALF Tout public
Ceny pro naše studenty*Ceny pro veřejnost
DELF A1, DELF A2 1200 Kč 1400 Kč
DELF B1. DELF B2 2200 Kč 2400 Kč
DALF C1, DALF C2 3200 Kč 3400 Kč
DELF Pro
Ceny pro naše studenty*Ceny pro veřejnost
DELF A1, DELF A2 1200 Kč 1400 Kč
DELF B1. DELF B2 2200 Kč 2400 Kč
DELF Junior, DELF Scolaire
DELF A1, DELF A2 850 Kč
DELF B1 1450 Kč
DELF B2 1500 Kč
DELF Prim
DELF A1.1 750 Kč
DELF A1 850 Kč
 • Zvýhodněný tarif mohou uplatnit studenti Francouzského institutu v Praze a Francouzských aliancí v České republice v rámci skupinových nebo individuálních kurzů ve školním roce 2017/2018.

Často kladené otázky:
Co je DELF Junior?

Jedná se o mezinárodně uznávaný oficiální diplom z francouzského jazyka. Existují čtyři úrovně: A1, A2, B1 a B2. Diplom je platný po celý život.

Pro koho je DELF Junior určen?
Pro všechny studenty, kteří ještě neodmaturovali.

Jaké jsou výhody DELFU Junior?

 • DELF Junior je sestavován pro mládež (témata zkoušky jsou přizpůsobená)
 • DELF Junior Vám umožňuje mít první diplom z francouzského jazyka již ve Vašich školních letech (v době, kdy francouzštinu ještě studujete)

Jaký je rozdíl mezi DELF Junior a DELF široká veřejnost?
DELF Junior je DELF jako každý jiný, takže má úplně stejnou hodnotu jako diplomy « dospělých » (na diplomu není žádné speciální označení).

http://www.ciep.fr/delf-junior/index.php


DELF scolaire byl v České republice zaveden v roce 2009.

Výhody DELF scolaire :

 • « Žákovský » DELF je sestavován pro mládež (témata zkoušky jsou přizpůsobená)
 • « Žákovský » DELF je pořádán ve spolupracujících gymnáziích v Brně a okolí
 • « Žákovský » DELF je levnější než DELF junior a DELF pro veřejnost
 • « Žákovský » DELF Vám umožňuje mít první diplom z francouzského jazyka již ve Vašich školních letech (v době, kdy francouzštinu ještě studujete)
 • « Žákovský » DELF je DELF jako každý jiný a má tedy úplně stejnou hodnotu jako diplomy « dospělých » (na diplomu není žádné speciální označení)