Zkoušky DELF/DALF

DELF (diplôme d’études en langue française) a DALF (diplôme approfondi de langue française) jsou oficiální diplomy osvědčující znalost francouzského jazyka udělované francouzským Ministerstvem školství.

Alliance Française Jižní Čechy je zkouškovým centrem pro skládání DELFu a DALFu a pomáhá Vám k co nejlepší přípravě na tyto zkoušky: naše kurzy obecné francouzštiny či tzv. přípravné kurzy na DELF/DALF Vám umožní si procvičit jednotlivé části zkoušky. 6 úrovní které odpovídají úrovním definovaným Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky.

Důvody, proč skládat tyto zkoušky?

  •  Je to osvědčení Vaší znalosti francouzštiny a zároveň oficiální potvrzení Vašich schopností, jež je uznáváno po celém světě ;
  •  Obohatíte si Váš životopis a tím otevřete dveře široké škále vzdělávacích či profesních příležitostí ;
  •  Získáte tím šanci dostat se na univerzitu ve Francii či frankofonní univerzity po celém světě, aniž byste museli skládat dodatečné jazykové zkoušky (od úrovně B2) ;
  •  Získáte možnost pracovat ve frankofonní zemi, regionu či prostředí dvojjazyčné práce.

Jaké existují DELF?

Existuje více typů diplomů DELF, všechny však mají stejnou hodnotu – DELF Junior ani DELF Scolaire nejsou považovány za méně významné, na diplomu nenaleznete žádné označení. V Alliance Française Bohême du Sud umožňujeme složit celkem 4 druhy zkoušky DELF.

DELF Tout Public – pro širokou veřejnost

Je otevřený pro všechny zájemce bez rozdílu věku. Každý si může zvolit libovolnou úroveň dle svého uvážení.

DELF Junior

Je určen pro studenty mezi 12 a 17 lety, kteří chtějí získat své první osvědčení ještě na základní či střední škole. Výstupní diplom se neliší od toho pro širokou veřejnost, rozdíly jsou především ve slovní zásobě a v tématický okruzích, které jsou přizpůsobeny pro školní studenty. Testy se skládají v jazykových institucích.

DELF Scolaire – školní DELF

Odpovídá svojí formou DELF Junior, ale s rozdílem, že studenti se přihlašují a skládají zkoušku na partnerské střední škole a jsou cenově zvýhodněni.

DELF Pro – profesnionalní verze

Je určen především pro, ty jenž chtějí svůj diplom uplatnit v zaměstnání a prokázat jím, že jsou schopni se začlenit, vykonávat úkoly, zapojovat se a spolupracovat v projektech ve frankofonním prostředí. Testy jsou tématicky zaměřeny na situace v běžném pracovním životě.