Skupinové kurzy

Úrovně našich kurzů francouzštiny vycházejí z jazykových úrovní definovaných ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky:

A – uživatel základů jazyka
B – samostatný uživatel
C – zkušený uživatel

Tyto kategorie se dále dělí na 6 jazykových úrovní dle znalosti jazyka: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jednotlivé úrovně zohledňují úroveň komplexního zvládnutí jazyka na všech úrovních: porozumění (poslech, čtení), mluvení (ústní interakce, samostatný ústní projev), psaní (písemný projev).

Náš školní rok se dělí následovně:
podzimní trimestr (konec září – prosinec)
zimní trimestr (leden – březen)
jarní trimestr (duben – červen)

Každý trimestr má 10 týdnů. V případě, že hodina během trimestru odpadne, je nahrazena na jeho konci. Výuka neprobíhá o státních svátcích, ani o podzimních a jarních prázdninách (nedomluví-li se studenti s lektorem jinak).

Výuka většiny kurzů probíhá v prostorách Alliance française de Liberec v budově H Technické univerzity v Liberci.

Bohužel zde nemáme co zobrazit.