Kdo jsme

Alliance française Liberec je česká nezisková organizace (nezávislá a apolitická), která vznikla díky několika nadšeným dobrovolníkům již v roce 1991. Věnuje se šíření francouzského jazyka a kultury Francie a frankofonních zemí v Libereckém kraji.

Síť francouzských aliancí ve světě

Je nejrozsáhlejší světovou sítí, zaměřenou na šíření francouzského jazyka a frankofonních kultur na mezinárodní úrovni. Představuje přes 1000 poboček ve 137 zemích světa a může se pochlubit více než 500.000 studentů. Hlavní sídlo této organizace, Nadace Francouzské Aliance (Fondation Alliance française) je v Paříži.

Jak funguje Francouzská aliance Liberec

V čele občanského sdružení Alliance française Liberec stojí správní rada, jejíž členové jsou voleni z řad členů aliance každoročním Valným shromážděním do dobrovolných a neplacených funkcí.
Správní rada rozhoduje o vnitřních záležitostech sdružení, v úzké spolupráci s ředitelem aliance.

Alliance française zaměstnává českého frankofonního ředitele, který pracuje v souladu s rozhodnutími výboru aliance a správní rady. Do jeho kompetencí spadá komunikace s návštěvníky a členy asociace, přijímání přihlášek do kurzů a příprava kulturních akcí. Na projektech pracuje společně s pověřenými členy výboru nebo správní rady.

Členové výboru a správní rady aliance

Martin Mertlík – předseda

Radoslav Škvor – místopředseda

Petra Hanušová – členka správní rady

Nela Pavlíková – členka správní rady

Jitka Strachoňová – členka správní rady

Ředitelka aliance

Anna Blechová