Termíny, registrace a ceník

DELF – Diplome d’études en langue française – Diplom studií francouzského jazyka
DALF – Diplome approfondi de la langue française – Diplom hlubšího studia francouzského jazyka

DELF a DALF jsou oficiální mezinárodní zkoušky z francouzštiny, které vydává francouzské ministerstvo školství. Zkoušky jsou připravovány v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, který definuje šest úrovní jazyka od začátečníků po zkušené mluvčí.

Diplomy jsou udělovány na základě úspěšného zvládnutí zkoušky, která se skládá se ze čtyř povinných částí: porozumění mluvenému slovu, čtenému textu, mluvený a písemný projev. Zájemce o zkoušku si může zvolit úroveň zkoušky dle své pokročilosti, není třeba skládat všechny úrovně postupně.

Jaké výhody diplomy přinášejí?

Úspěšné složení zkoušek DELF & DALF vám umožní oficiálně prokázat vaši úroveň ovládnutí francouzštiny. Platnost diplomů je časově neomezená a jejich využití naleznete po celém světě. Oceníte jej při žádostech o zaměstnání či při vstupu na většinu francouzských či frankofonních univerzit.

Jaké existují typy DELF?

Existuje více typů diplomů DELF, všechny však mají stejnou hodnotu – DELF Junior ani DELF Scolaire nejsou považovány za méně významné, na diplomu nenaleznete žádné označení. V Alliance Française Liberec umožňujeme složit celkem 3 druhy zkoušky DELF.

DELF tout public – široká veřejnost

Je otevřený pro všechny zájemce bez rozdílu věku. Každý si může zvolit libovolnou úroveň dle svého uvážení.

DELF Junior

Je určen pro studenty mezi 12 a 18 lety, kteří chtějí získat své první osvědčení ještě na základní či střední škole. Výstupní diplom se neliší od toho pro širokou veřejnost, rozdíly jsou především ve slovní zásobě a v tématický okruzích, které jsou přizpůsobeny pro školní studenty. Testy se skládají v jazykových institucích.

DELF Scolaire – žákovský

Odpovídá svojí formou DELF Junior, ale s rozdílem, že studenti se přihlašují a skládají zkoušku na partnerské střední škole a jsou cenově zvýhodněni.

Aktualizovaný ceník zkoušek konaných v roce 2024.

ZkouškaA1A2B1B2C1C2
DELF tout public 1600 Kč1700 Kč2700 Kč2800 Kč
DELF junior/scolaire1100 Kč1200 Kč1800 Kč2000 Kč
DALF 3700 Kč3800 Kč

Termíny zkoušek pro rok 2024

Červen 2024 – široká veřejnost (A2-B2)

Zápisy: 22.4. – 2.6. 2024

Zkoušky: 17.6. – 19.6. 2024
A2 17.6.2024

B1 18.6.2024
B2 19.6.2024

Červen 2024 – Junior (A1, A2)

Zápisy: 15.4. – 26.5. 2024

Zkoušky : 4.6. – 5.6. 2024

A1 4.6. 2024
A2 5.6. 2024

Září 2024 – široká veřejnost (B1, B2)

Zápisy: 1.7. – 30.8. 2024

Zkoušky: . 10. – 11.9. 2024

B1 10.9. 2024
B2 11.. 2023)

Listopad 2024 – DELF scolaire (A1, A2, B1, B2)

Zápisy: 23.9. – 1. 11. 2024

Zkoušky : 26. 11. – 29. 11. 2024

A1 26.11. 2024
A2 27.11.2024

B1 28. 11.2024
B2 29. 11.2024

Další informace

Bližší informace o zkouškách DELF a DALF získáte na webových stránkách poskytovatele zkoušek France Éducation international (příspěvková organizace francouzského ministerstva školství):