Kdo jsme ?

Alliance française d’Ostrava od roku 1991 s radostí propaguje francouzský jazyk a francouzsky mluvící kulturu v Moravskoslezském kraji.

Je to české neziskové, nezávislé a apolitické sdružení, které se zrodilo z nadšení dobrovolných frankofilů, kteří chtějí zvýšit povědomí o jazyce a kulturách Marguerite Durasové, Henriho Dunanta, Audrey Tautouové, Huberta Reevese, Rokia Traoré, Zinédine Zidana, Justine Héninové, Maurice Grévisse, Asterixe a mnoha dalších…

V Alliance française d’Ostrava můžete :

absolvovat kurzy francouzštiny v Ostravě

získat diplom DELF nebo DALF (jediné akreditované centrum v Moravskoslezském kraji)

účastnit se celoročních kulturních akcí (kino, hudba, konference, výstavy, přehlídky atd.).

využívat naši mediatéku (téměř 4 000 knih, časopisů, filmů, CD atd.).

vyhledávat informace o Francii a francouzsky mluvících zemích (studium, cestování atd.).

TROCHA HISTORIE…

V roce 1886 byla v Praze založena Alliance française, pouhé tři roky po vzniku Alliance française de Paris. V roce 1887 měla již 254 členů, včetně Tomáše Masaryka a Edvarda Beneše, budoucích prezidentů Československa.

První Alliance française v Ostravě vznikla již na počátku minulého století. Ve dvacátých letech 20. století mezi téměř 80 Alliance française ve velmi mladém Československu vykazovala ostravská již velkou energii. Její členové navštěvovali přednášky o autorech, jako byli Alfred de Musset a Anatole France, a také o aktuálních tématech, jako bylo rádio, planeta Mars a přejezd Sahary autem!

Podle Huberta Beuve-Méryho, ředitele Francouzského institutu v Praze a budoucího zakladatele deníku Le Monde, „Alliance française v Ostravě podala dostatečný důkaz své prosperity… pěkné prostory, spousta posluchačů, pestrý a atraktivní program“. Bohužel vypuknutí 2. světové války tento rozmach zastavilo.

2. světová válka a revoluce v roce 1948

Německá okupace a krátce po ní únorový převrat v roce 1948 ztížily propagaci francouzského jazyka a kultury. Po válce byla sice v Ostravě obnovena Alliance française, ale v roce 1948 byla odsouzena k zániku. Poté byla francouzština v zemi, která se více než 40 let orientovala na východ, prakticky zapomenuta.

1991… a dále?

Dva roky po „sametové revoluci“ se skupina nadšených a motivovaných frankofilů rozhodla s pomocí Francouzského velvyslanectví v Praze znovu otevřít Alliance française v Ostravě. Situace však nebyla ideální: více než 40 let socialistického realismu proměnilo Ostravu ve znečištěné dělnické město bez historického centra, kde hlavní kulturou byla ocel, uhlí a pot. Naštěstí vůle tuto realitu změnit je velmi silná.

Zpočátku rodící se Alliance française d’Ostrava přijímala lidi jedno odpoledne v týdnu v malé místnosti s knihovnou o několika narychlo sestavených svazcích. Brzy začala nabízet jazykové kurzy a kulturní akce. První „Francouzské dny“ se konaly v říjnu 1992 za velkého ohlasu veřejnosti a místních médií. V průběhu let se Alliance française d’Ostrava stále rozrůstala díky zápalu a nadšení svých členů a správní rady.

SÍŤ ALLIANCES FRANÇAISES V ČESKÉ REPUBLICE

Alliance française d’Ostrava je součástí národní sítě šesti francouzských aliancí v České republice. Frankofilové mohou prožívat svou vášeň pro francouzštinu také v Brně, Českých Budějovicích, Liberci, Pardubicích a Plzni!

Celosvětově Alliance française tvoří síť více než 800 poboček, které přijímají přibližně 500 000 studentů ve více než 130 zemích. Fondation Alliance française se sídlem v Paříži slouží jako morální a právní reference pro všechny Alliance française a podporuje je v jejich mnoha aktivitách (kultura, profesionalizace atd.).