DELF a DALF, co to je?

DELF a DALF jsou francouzské jazykové diplomy udělované francouzským ministerstvem školství. Jsou uznávány ve všech zemích a mají doživotní platnost.

DELF – diplom z francouzského jazyka
DALF – Diplôme approfondi de langue française (diplom o pokročilém studiu francouzského jazyka)

DiplomÚrovně
DELFA1, A2, B1, B2
DALFC1, C2
Systém DELF-DALF se skládá ze šesti nezávislých zkoušek založených na Společném evropském referenčním rámci pro jazyky (SERR). Kandidáti si mohou svobodně zvolit úroveň zkoušky, kterou chtějí složit, a není tedy povinné skládat zkoušku na nižší úrovni.

Všechny zkoušky DELF a DALF zahrnují čtyři dovednosti:

-poslech s porozuměním

-čtení s porozuměním

-písemná produkce

-ústní produkce

Zkoušky DELF pro širokou veřejnost a DALF jsou určeny všem, kteří chtějí osvědčit své znalosti francouzského jazyka.

DELF junior a DELF scolaire jsou určeny spíše školám (úroveň collège a lycée). Témata testů jsou přizpůsobena těmto posluchačům.

DELF Prim je určen výhradně pro žáky základních škol (ve věku 6 až 11 let). Testové předměty jsou přizpůsobeny této věkové skupině.

Důvody, proč skládat tyto zkoušky? 

  •  Je to osvědčení vaší znalosti francouzštiny a zároveň oficiální potvrzení vašich schopností, jež je uznáváno po celém světě ;
  •  Obohatíte si váš životopis a tím otevřete dveře široké škále vzdělávacích či profesních příležitostí ;
  •  Získáte tím šanci dostat se na univerzitu ve Francii či frankofonní univerzity po celém světě, aniž byste museli skládat dodatečné jazykové zkoušky (od úrovně B2) ;

 Získáte možnost pracovat ve frankofonní zemi, regionu či dvojjazyčném prostředí