Zkoušky DELF a DALF

Alliance Française de Pardubice je jediným zkušebním centrem DELF a DALF ve východních Čechách. Nabízí také specializované přípravné kurzy ke zkoušce DELF.
DELF („Diplôme d’Études en Langue Française“) a DALF („Diplôme Approfondi de Langue Française“) jsou diplomy osvědčující znalost francouzského jazyka. Uděluje je francouzské ministerstvo školství a odpovídají kritériím Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který rozděluje výuku do šesti úrovní: A1-A2-B1-B2-C1-C2.

Hodnotí se čtyři jazykové dovednosti: ústní porozumění, písemné porozumění, ústní projev a písemný projev.
Chcete se připravit na zkoušku? Přihlaste se do přípravných kurzů DELF a DALF, které nabízí Francouzská aliance Pardubice.

DELF Tout Public (DELF pro širokou veřejnost)

Zkouška je určena pro širokou veřejnost.
Zkouška zahrnuje úrovně A1 až B2.

DELF Scolaire (Školní DELF)

Zkoušku DELF scolaire konají žáci 2. stupně ZŠ a žáci středních škol. Zadání zkoušek je přizpůsobeno pro tento školní
věk.
Zkouška zahrnuje úrovně A1 až B2.

DELF Junior

Zkoušky DELF junior jsou podobně jako zkoušky DELF scolaire určeny specificky pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky středních
škol.
Zkouška zahrnuje úrovně A1 až B2.

DELF Prim

Zkoušky DELF Prim jsou určeny pro žáky na 1. stupni ZŠ.
Zkouška zahrnuje úrovně A1.1, A1 a A2.

DALF

Zkouška je určena pro širokou veřejnost.
Zkouška zahrnuje úrovně C1 a C2.

Ke zkouškám DELF JUNIOR a DELF/ DALF TOUT PUBLIC se můžete přihlásit vyplněním níže uvedeného formuláře. Informace o způsobu platby obdržíte po registraci. Vaše registrace bude dokončena po obdržení platby.