Vzdělávací workshopy

Jste učitel a chcete svou třídu seznámit s frankofonní kulturou? Pořádáme vzdělávací workshopy pro školy.

Tyto workshopy se mohou týkat jak francouzské kultury, tak francouzsky mluvících zemí nebo francouzského jazyka.

Pro získání dalších informací nás kontaktujte na jiznicechy@alliancefrancaise.cz