Co je to SERRJ ?

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERRJ) poskytuje základ pro vzájemné uznávání jazykových kvalifikací a usnadňuje tak studijní a profesní mobilitu. Je nástrojem, který v úplnosti popisuje veškeré jazykové znalosti a dovednosti, které je nutné rozvíjet i všechny situace a oblasti, v nichž může být cizí jazyk používán ke komunikaci. Umožňuje odpovídajícím způsobem definovat cíle v oblasti vzdělávání a výuky jazyka a zvolit přiměřené prostředky k jejich dosažení.