Učit se francouzsky na Francouzské alianci

Tým zkušených pedagogů specializovaných na výuku francouzštiny

Lektory Francouzských aliancí jsou výhradně rodilí mluvčí nebo frankofonní Češi. Jsou vybíráni na základě svých odborných zkušeností a pedagogického nebo filologického vzdělání v oboru výuky francouzštiny. Všichni procházejí průběžnou odbornou přípravou, díky které stále přizpůsobují své učební postupy nejnovějším pedagogickým zdrojům a poznatkům v oblasti výukových postupů.

Pracují nejen se skupinami, ale také s jednotlivci, jimž nabízíme jak kurzy konané prímo v sídle jednotlivých Francouzských aliancí, tak prípadne i externe zajištované hodiny porádané mimo prostory AF. Výuka potom probíhá v príslušných školách, sídlech daných firem ci institucí státní správy.

Inovativní prístup ve výuce

Francouzské aliance používají inovativní a pokrokové výukové metody, které všem zájemcum umožnují ovládnout francouzštinu v co nejkratší možné dobe a dosáhnout požadované úrovne jazykových znalostí a dovedností, at jsou již jejich motivace a duvody jakékoli

Zaměřují se na specifické potřeby každého studenta, přičemž vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ), aby zajistili co nejkvalitnější výuku, která umožňuje studentům připravovat se v těch nejlepších podmínkách.

Francouzské aliance disponují moderními učebními nástroji, které umožňují dynamickou výuku založenou na nových informačních a komunikačních technologiích. Moderní a efektivní výuku umožňují například interaktivní tabule (TBI), kterými je od července 2009 vybaveno všech 6 francouzských aliancí v České republice.

Výuka francouzštiny jako cizího jazyka specializovanými pedagogickými týmy, moderní výukové materiály, oficiální certifikáty DELF-DALF francouzského Ministerstva školství… z uvedeného vyplývá, že studovat francouzštinu v jedné ze 6 Francouzských aliancí v České republice znamená zajistit si kvalitní vzdělání pro snazší dosažení svých cílů.