Kdo jsme

Jsme nezisková organizace, která vznikla v roce 1990 pod názvem Moravská francouzská společnost.

V roce 1992 se naše společnost přejmenovala a získala název Alliance Française Brno.

Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku se původní občanské sdružení přeměnilo na spolek a od 14. 2. 2017 nese tedy současný oficiální název Alliance Française Brno, z. s.

Naši organizaci tvoří členská základna, která si volí svůj správní výbor. Od 7. 11. 2022 má výbor 7 členů ve složení:

  •  JUDr. Barbara Pořízková, předsedkyně
  •  PaedDr. Pavla Kellnerová, 1. místopředsedkyně
  •  Mgr. Petra Kuchaříková, 2. místopředsedkyně
  •  Mgr. Tomáš Křelina, pokladník
  •  Simon Aubry
  •  Ing. Kristina Dostálová Makovská
  •  Mgr. Andrea Grigerová

Členy statutárního orgány Alliance Française Brno jsou předsedkyně správního výboru a ředitel. Funkci ředitele vykonává od 1. 9. 2017 Mgr. Jiří Votava, MBA.

Naše organizace sídlí od roku 2001 na adrese Moravské náměstí 690/15, 602 00 Brno, v budově známé jako Berglův palác.

Dle platných Stanov patří mezi naše cíle:

  •  napomáhat šíření francouzského jazyka a frankofonních kulturních hodnot ve městě Brně a přilehlém regionu,
  •  sdružovat osoby, které si přejí přispívat k rozvoji znalosti a zájmů o francouzský jazyk a myšlení,
  •  v širším měřítku podporovat lepší vzájemné porozumění mezí Francií a Českou republikou, prostřednictvím jazykových a kulturních kontaktů.