Francouzské aliance ve světě

Francouzská aliance byla vytvořena v roce 1883 v Paříži s ambiciózním cílem šířit francouzský jazyk a francouzskou kulturu v zahraničí.

Se svými 850 pobočkami v celkem 137 zemích všech kontinentů je Francouzská aliance největší kulturní sítí ve světovém měřítku. Ve svých kurzech francouzštiny přijme každoročně více než 460 000 studentů a jejích kulturních akcí se každý rok zúčastní více než 6 milionů návštěvníků.

Sdružení zřizovaná podle místního práva

Síla a originalita sítě Francouzských aliancí spočívá v jedinečnosti jejich statutu. Jedná se totiž o neziskové organizace zřizované podle místního práva, které vznikají především z iniciativy místních frankofilních nebo frankofonních obyvatel. V čele jejich představenstev zasedají osobnosti české občanské společnosti : ředitelé podniků, universitní profesoři, představitelé společenského života apod.

Francouzská aliance tak výrazně proniká do života občanské společnosti zemí, kde má své pobočky.

Jakožto nástroj kulturní a jazykové různorodosti má tři hlavní poslání:

  •  zajišťovat výuku francouzského jazyka, a to pro všechny kategorie veřejnosti
  •  šířit povědomí o kulturách frankofonních zemí
  •  podporovat dialog mezi těmito kulturami a kulturou země, ve které sídlí.

Všechny pobočky sdílí společné hodnoty:

  •  dialog kultur, solidarita a respekt ke kulturní odlišnosti,
  •  přátelské prostředí a snaha o prvotřídní kvalitu poskytovaných služeb.

Nadace francouzských aliancí

Všechny Francouzské aliance, bez ohledu na to, ve které zemi sídlí, spadají pod Nadaci francouzských aliancí, která byla založena v roce 2007 a sídlí v Paříži.

Nadace francouzských aliancí přebrala historickou roli Francouzské aliance v Paříži a zajišťuje koordinaci této celosvětové sítě. Spolupracuje s ministerstvem evropských a zahraničních věcí v rámci každoročně obnovované dohody a po boku francouzských kulturních institutů v zahraničí se aktivně účastní francouzské vládní politiky jazykové a kulturní spolupráce.

Nadace schvaluje projekty na zřízení nových poboček, kterým poté, co schválí jejich stanovy, udělí označení „Francouzská aliance“ („Alliance française“). Každá pobočka je poté v souladu s místním právem zaregistrována jako sdružení v hostitelské zemi.