Historie spolku

Alliance Française de Plzeň

Alliance Française de Plzeň je nezisková organizace zřizovaná podle místního práva, která byla vytvořena v roce 1990 českými občany, kteří si přáli vytvořit pouto mezi jejich a francouzskou kulturou. Aliance je řízena představenstvem složeným z osobností české občanské společnosti na dobrovolné bázi. Historicky spadá do celosvětové sítě s více než 800 Alliancí.


Cíle Alliance Française de Plzeň:

  • šířit francouzský jazyk v západních Čechách díky kvalitnímu vyučování a mnohým kulturním akcím přístupným široké veřejnosti
  • sdružovat všechny, kteří si přejí prohloubit své jazykové znalosti, sdílet své myšlenky a francouzskou kulturu
  • rozvíjet kulturní a jazykové výměny podporující vztahy mezi Francií a Českou republikou ve všech odvětvích, především ve školství a v uměleckém prostředí

Alliance Française de Plzeň nabízí:

  • kurzy francouzštiny uznávané pro svou kvalitu a zajištěné kvalifikovanými českými i francouzskými lektory
  • přípravy na zkoušky k francouzskému diplomu (DELF/DALF)
  • spoustu studijních materiálů v naší knihovně (knížky pro všechny úrovně jak pro děti, tak pro dospělé)
  • organizaci kulturních a vzdělávacích akcí během celého roku
  • studijní výměnný pobyt pro střední školy ve spolupráci s Plzeňským krajem, který každoročně umožňuje desítce místních studentů vyjet na jeden školní rok do Francie

Nadace Alliance Française

Všechny Alliance Française bez ohledu na to, ve které zemi sídlí, spadají pod Nadaci Alliance Française, která byla založena v roce 2007 a sídlí v Paříži.

Nadace Alliance Française přebrala historickou roli Alliance Française v Paříži a zajišťuje koordinaci této celosvětové sítě. Spolupracuje s ministerstvem evropských a zahraničních věcí v rámci každoročně obnovované dohody a po boku francouzských kulturních institutů v zahraničí se aktivně účastní francouzské vládní politiky jazykové a kulturní spolupráce.

Nadace schvaluje projekty na zřízení nových poboček, kterým poté, co schválí jejich stanovy, udělí označení „Alliance Française“. Každá pobočka je poté v souladu s místním právem zaregistrována jako sdružení v hostitelské zemi.