Členství a výhody

Proč se stát členem?

Členstvím v Alliance Française de Plzeň podpoříte neziskovou organizaci, která přispívá k šíření francouzského jazyka a francouzské a frankofonní kultury a k obohacování vztahů mezi Českou republikou a Francií.

Moje výhody:

Platnost členství v Alliance Française de Plzeň činí 12 měsíců počínaje dnem úhrady členského příspěvku. Členství lze obnovovat.

Členové Alliance Française de Plzeň se zavazují respektovat Stanovy spolku.

Jak se můžu stát členem Alliance Française de Plzeň?

To je snadné! Stačí si stáhnout, vyplnit a podepsat tuto přihlášku a zaslat ji e-mailem na adresu direction.plzen@alliancefrancaise.cz nebo ji odevzdat osobně na našem sekretariátu během otevíracích hodin.

Řádní členové hradí členské příspěvky.

Výše ročního členského příspěvku činí:  300,- Kč

Členský příspěvek lze uhradit v hotovosti na sekretariátu, nebo bankovním převodem na účet spolku:

Číslo účtu: 4934361/0100
Variabilní symbol: 333
Zpráva pro příjemce: Člen + jméno a příjmení

Děkujeme vám předem za váš případný zájem o členství v naší Alliance Française de Plzeň a v případě doplňujících dotazů ohledně členství, našich aktivit apod. se neváhejte na nás kdykoliv obrátit!