FAQ – Často kladené otázky

Prezentace

Alliance française de Plzeň je jedním ze sedmi center, v nichž je možno skládat zkoušky DELF.

DELF a DALF, co to je?

  •  DELF – Diplome d’études en langue française – Diplom studií francouzského jazyka
  •  DALF – Diplome approfondi de la langue française – Diplom hlubšího studia francouzského jazyka

DELF a DALF jsou oficiální mezinárodní zkoušky z francouzštiny, které vydává francouzské ministerstvo školství. Zkoušky jsou připravovány v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, který definuje šest úrovní jazyka od začátečníků po zkušené mluvčí:

  •  DELF: A1 – A2 – B1 – B2
  •  DALF: C1 – C2

Diplomy jsou udělovány na základě úspěšného zvládnutí zkoušky, která se skládá se ze čtyř povinných částí: porozumění mluvenému slovu, čtenému textu, mluvený a písemný projev. Zájemce o zkoušku si může zvolit úroveň zkoušky dle své pokročilosti, není třeba skládat všechny úrovně postupně.

Jaký je rozdíl mezi zkouškou DELF tout public, DELF junior a DELF scolaire?

  • Zkouška DELF tout public je určena pro širokou veřejnost (18+). Na zkoušku se nicméně mohou přihlásit i uchazeči mladší 18 let, pakliže jim termín zkoušek DELF junior nebo DELF scolaire z různých důvodů nevyhovuje.
  • Zkoušky DELF junior a DELF scolaire jsou specificky určeny pro žáky škol (2. stupeň základních škol a všechny typy středních škol včetně víceletých gymnázií). Specifičnost zkoušek spočívá v tom, že zadání zkoušek jsou tematicky uzpůsobena této mladé generaci.
  • Rozdíl mezi zkoušku DELF junior a DELF scolaire je ten, že zkoušku DELF junior konají uchazeči přímo ve zkouškovém centru („centre d’examen“), zatímco zkoušku DELF scolaire konají na spádové škole („lieu de passation“) pro daný region. Např. všichni uchazeči z Jihomoravského kraje, kteří se přihlásili ke zkoušce DELF scolaire, konají tuto zkoušku v prostorách jednoho z našich dvou spolupracujících gymnázií: Gymnázium Příbram a Církevní Gymnázium v Plzni.

Jaké výhody diplomy přinášejí?

Úspěšné složení zkoušek DELF & DALF vám umožní oficiálně prokázat vaši úroveň ovládnutí francouzštiny. Platnost diplomů je časově neomezená a jejich využití naleznete po celém světě. Oceníte jej při žádostech o zaměstnání či při vstupu na většinu francouzských či frankofonních univerzit.

Od 1.9. 2009 mohou žáci v rámci profilové maturitní zkoušky nahradit jednu zkoušku konanou v rámci profilové části maturitní zkoušky mezinárodně uznávaným certifikátem s tím, že škola požaduje tři zkoušky v rámci profilové části maturitní zkoušky.

Mám zájem

Kolik stojí zkouška?

Ceník zkoušek DELF a DALF naleznete v našem ceníku. Tento ceník je jednotný pro celou Českou republiku a je platný vždy na jeden kalendářní rok.

Kde se zkouška koná?

Zkouška se koná v Alliance Française v Plzni. V případě Delf scolaire budete zkoušku konat v prostorách jednoho z našich dvou spolupracujících gymnázií: Gymnázium Příbram nebo Církevní Gymnázium v Plzni.

Jak se zaregistrovat?

Registrovat se můžete na této stránce. Je možné provést v době, kdy probíhají zápisy osobně na recepci AF, nám. Republiky 12 (2.patro).

Způsoby úhrady poplatku za zkoušky:

  • v hotovosti (na recepci AF)
  • bankovním převodem (4934361/0100) – v případě úhrady bankovním převodem je nutné do 3 pracovních dnů od vyplnění přihlášky uhradit platbu na účet . V opačném případě bude Vaše přihláška považována za neplatnou.

Po zapsání a úhradě ceny zkoušky:

Po uhrazení poplatku za zkoušky obdržíte mailem pozvánku ke zkoušce (convocation), která bude obsahovat přesné časové údaje o konání písemné i ústní části zkoušky a číslo, pod kterým budete vedeni během zkoušky této i případné další. S pozvánkou a občanským průkazem se dostavte na AF v den konání zkoušky. 

Pozor: zkontrolujte prosím veškeré vaše osobní údaje uvedené v pozvánce, po vystavení diplomu je již nebude možné změnit. V případě chybných údajů kontaktujte prosím kancelář AF v den zkoušky.

A pak

Kdy se dozvím výsledek ze zkoušky?

Poté co proběhnou zkoušky, trvá cca 3 týdny, než se opraví písemná část zkoušek. Následně se na Francouzské ambasádě v Praze sejde komise, která potvrdí výsledné známky. Tyto výsledky jsou posléze zveřejněny na webové stránce zkouškového centra (z důvodu zachování osobních údajů je uvádí pouze číslo uchazeče a výsledek zkoušky, tzn. zda uchazeč zkoušku úspěšně vykonal, či nevykonal). Uchazeči, kteří úspěšně vykonali zkoušku, mohou zaslat písemně na e-mail cours.plzen@alliancefrancaise.cz žádost o vystavení Attestation de réussite (pozor, toto osvědčení nenahrazuje oficiální diplom francouzského ministerstva školství).

Kdy dostanu diplom?

Po zveřejnění výsledků ze zkoušek je nutné počítat s lhůtou 5-7 týdnů, než budou oficiální diplomy doručeny z Francie do České republiky. Poté co zkouškové centrum obdrží diplomy, budou všichni uchazeči vyzváni e-mailem k převzetí svých diplomů. V odůvodněných případech lze také za manipulační poplatek zaslat diplom poštou jako doporučenou zásilku.

Můžu se odvolat, když u zkoušky neuspěji?

Bohužel, toto není možné. Výsledky ze zkoušek jsou definitivní a nelze se proti nim odvolat. Každý uchazeč má právo nahlédnout do vypracování své zkoušky a na bodové hodnocení. Tato možnost ale platí pouze 12 měsíců po zveřejnění výsledků ze zkoušky. Poté jsou vypracování zkoušek skartována.