Výsledky ze zkoušek

Informace

Níže uvedené výsledky ze zkoušek jsou pouze informací o tom, zda uchazeč zkoušku úspěšně vykonal („admis“) či zda zkoušku nevykonal („non admis“ resp. „éliminé“) resp. zda se ke zkoušce nedostavil („absent“).

Konkrétní bodové ohodnocení v jednotlivých částech zkoušky (poslech, čtení s porozuměním, písemná práce, ústní zkouška) je možné zjistit na požádání, a to zasláním dotazu na cours.plzen@alliancefrancaise.cz.

Uchazeči, kteří úspěšně vykonali zkoušku, mohou zaslat písemně na e-mail cours.plzen@alliancefrancaise.cz žádost o vystavení Attestation de réussite (pozor, toto osvědčení nenahrazuje oficiální diplom francouzského ministerstva školství.

Oficiální diplomy budou k dispozici cca 2 měsíce po zveřejnění výsledku ze zkoušky. Vyzvednutí oficiálního diplomu jinou osobou než držitelem certifikátu zde.

Uchazeči mají možnost nahlédnout do vypracování své zkoušky, a to po dobu 12 měsíců po zveřejnění výsledků zkoušky. Po této lhůtě je vypracování zkoušky skartováno. Kopie se nearchivují. Konzultaci je nutné domluvit předem na konkrétní den a hodinu. Je nutná osobní přítomnost uchazeče v sídle Alliance Française Plzeň. Kopie zkoušek se neposkytují.

Výsledky ze zkoušek jsou definitivní a nelze se proti nim odvolat.

Výsledky 2024

ZkouškaZkouškové obdobíVýsledky
Delf Juniorduben 2024stáhnout výsledky

Výsledky 2023

ZkouškaZkouškové obdobíVýsledky
Delf Juniorbřezen 2023stáhnout výsledky
Delf Juniorčerven 2023stáhnout výsledky
Delf Tout Publicčerven 2023stáhnout výsledky
Delf Tout Publiczáři 2023stáhnout výsledky
Delf Scolairelistopad 2023stáhnout výsledky

Ke stažení

Plná moc (vyzvednutí oficiálního diplomu jinou osobou než držitelem certifikátu)