Francouzský jazyk

Francouzský jazyk není jen o romantickém polibku, zrajícím sýru a dobrém vínu…

 Francouzština je… 

 • oficiálním jazykem mezinárodních organizací EU, NATO, OSN, UNESCO, …
 • jazykem pracovních příležitostí na evropského trhu ve Francii, Belgii, Švýcarsku, … 
 • jazykem evropských metropolí Štrasburku, Bruselu, Lucemburku
 • jazykem, který otevírá bránu na prestižní evropské a světové univerzity
 • jazyk, který je rozšířený na všech kontinentech
 • jazykem kultury, gastronomie, módy, výtvarného umění, filmu, architektury, diplomacie, …  
 • jazykem analytickým, který buduje a rozvíjí kritické myšlení
 • pomocníkem při studiu dalších románských jazyků
 • jazyk, který z více jak poloviny ovlivnil anglickou slovní zásobu
 • jazykem, který zpříjemní cestování ve frankofonních zemích a umožní pochopení mentality a kulturních zvyků místních obyvatel
 • jazyk, který Vás rádi naučíme s těmi nejlepšími českými i francouzskými lektory!